Ceny biletów miesięcznych - Parczew-Komarówka Podl.-135 zł | Parczew-Rudno - 120 zł | Parczew-Kostry I -94 zł | Parczew-Milanów-94 zł | Parczew-Kostry skrz. 84 zł |
795 300 608 jureklopong@o2.pl
  Od   Do Odl. Normalny Promocja
Nr Nazwa Nr Nazwa      
1 PARCZEW, 2 Parczew ul.J.Pawła II-Bazylika 1 3,60 2,00
  ul. Harcerska 3 Parczew ul.Al. Zwycięstwa-światła 2 3,60 2,00
    4 Parczew ul. 1-Maja 3 3,60 2,00
    5 Kostry III/Mogiłki 6 4,30 3,00
    6 Kostry skrzyż. 7 4,80 3,00
    7 Milanów II 9 4,80 4,00
    8 Kostry II szkoła/Kostry II skrzyż. 11 5,40 4,00
    9 Kostry I 12 5,40 4,00
    10 Rudno V 14 6,00 5,00
    11 Rudno IV 16 6,90 5,00
    12 Rudno III kościół 18 6,90 5,00
    13 Rudno II 19 6,90 5,00
    14 Rudno Szuta 21 7,50 6,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 24 7,50 6,00
             
             
2 Parczew 3 Parczew ul.Al. Zwycięstwa-światła 1 3,60 2,00
  ul.J.Pawła II-Bazylika 4 Parczew ul. 1-Maja 2 3,60 2,00
    5 Kostry III/Mogiłki 5 4,30 3,00
    6 Kostry skrzyż. 6 4,30 3,00
    7 Milanów II 8 4,80 4,00
    8 Kostry II szkoła/Kostry II skrzyż. 10 5,40 4,00
    9 Kostry I 11 5,40 4,00
    10 Rudno V 13 6,00 5,00
    11 Rudno IV 15 6,00 5,00
    12 Rudno III kościół 17 6,90 5,00
    13 Rudno II 18 6,90 5,00
    14 Rudno Szuta 20 6,90 6,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 23 7,50 6,00
             
             
3 Parczew 4 Parczew ul. 1-Maja 1 3,60 2,00
  ul.Al. Zwycięstwa-światła 5 Kostry III/Mogiłki 4 4,30 3,00
    6 Kostry skrzyż. 5 4,30 3,00
    7 Milanów II 7 4,80 4,00
    8 Kostry II szkoła/Kostry II skrzyż. 9 4,80 4,00
    9 Kostry I 10 5,40 4,00
    10 Rudno V 12 5,40 5,00
    11 Rudno IV 14 6,00 5,00
    12 Rudno III kościół 16 6,90 5,00
    13 Rudno II 17 6,90 5,00
    14 Rudno Szuta 19 6,90 6,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 22 7,50 6,00
             
             
4 Parczew ul. 1-Maja 5 Kostry III/Mogiłki 3 3,60 3,00
    6 Kostry skrzyż. 4 4,30 3,00
    7 Milanów II 6 4,30 4,00
    8 Kostry II szkoła/Kostry II skrzyż. 8 4,80 4,00
    9 Kostry I 9 4,80 4,00
    10 Rudno V 11 5,40 5,00
    11 Rudno IV 13 6,00 5,00
    12 Rudno III kościół 15 6,00 5,00
    13 Rudno II 16 6,90 5,00
    14 Rudno Szuta 18 6,90 6,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 21 7,50 6,00
             
             
5 Kostry III/Mogiłki 6 Kostry skrzyż. 1 3,60 3,00
    7 Milanów II 3 3,60 3,00
    8 Kostry II szkoła/Kostry II skrzyż. 5 4,30 3,00
    9 Kostry I 6 4,30 3,00
    10 Rudno V 8 4,80 4,00
    11 Rudno IV 10 5,40 4,00
    12 Rudno III kościół 12 5,40 4,00
    13 Rudno II 13 6,00 4,00
    14 Rudno Szuta 15 6,00 5,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 18 6,90 5,00
             
             
6 Kostry skrzyż. 7 Milanów II 2 3,60 3,60
    8 Kostry II szkoła/Kostry II skrzyż. 4 4,30 3,00
    9 Kostry I 5 4,30 3,00
    10 Rudno V 7 4,80 4,00
    11 Rudno IV 9 4,80 4,00
    12 Rudno III kościół 11 5,40 4,00
    13 Rudno II 12 5,40 4,00
    14 Rudno Szuta 14 6,00 5,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 17 6,90 6,00
             
             
7 Milanów II 8 Kostry II szkoła/Kostry II skrzyż. 2 3,60 3,00
    9 Kostry I 3 3,60 3,00
    10 Rudno V 5 4,30 4,00
    11 Rudno IV 7 4,80 4,00
    12 Rudno III kościół 9 4,80 4,00
    13 Rudno II 10 5,40 4,00
    14 Rudno Szuta 12 5,40 5,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 15 6,00 6,00
             
             
8 Kostry II szkoła/Kostry II skrzyż. 9 Kostry I 1 3,60 3,00
    10 Rudno V 3 3,60 3,00
    11 Rudno IV 5 4,30 3,00
    12 Rudno III kościół 7 4,80 3,00
    13 Rudno II 8 4,80 3,00
    14 Rudno Szuta 10 5,40 4,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 13 6,00 5,00
             
             
9 Kostry I 10 Rudno V 2 3,60 3,00
    11 Rudno IV 4 4,30 3,00
    12 Rudno III kościół 6 4,30 3,00
    13 Rudno II 7 4,80 3,00
    14 Rudno Szuta 9 4,80 4,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 12 5,40 5,00
             
             
10 Rudno V 11 Rudno IV 2 3,60 2,00
    12 Rudno III kościół 4 4,30 3,00
    13 Rudno II 5 4,30 3,00
    14 Rudno Szuta 7 4,80 3,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 10 5,40 4,00
             
             
11 Rudno IV 12 Rudno III kościół 2 3,60 2,00
    13 Rudno II 3 3,60 3,00
    14 Rudno Szuta 5 4,30 3,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 8 4,80 4,00
             
             
12 Rudno III kościół 13 Rudno II 1 3,60 2,00
    14 Rudno Szuta 3 3,60 3,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 6 4,30 3,00
             
             
13 Rudno II 14 Rudno Szuta 2 3,60 3,00
    15 Komarówka Podlaska Dworzec 5 4,30 3,00
             
             
14 Rudno Szuta 15 Komarówka Podlaska Dworzec 3 3,60 3,00