PROMOCJA! MIĘDZYRZEC PODLASKI - WARSZAWA BILET | NORMALNY 20 zł | STUDENCKI 17 zł | Zapraszamy!
795 300 608 jureklopong@o2.pl
  OD   DO      
        ODL. NORMALNY STUDENCKI
Nr Nazwa Nr Nazwa      
1 PARCZEW, 2 Parczew ul.J.Pawła II-Bazylika 1 2  
  ul. Harcerska (przy bud.TESCO) 3 Parczew ul.Al. Zwycięstwa-światła 2 2  
    4 Milanów II 9 4  
    5 Rudno II 15 5  
    6 Komarówka Podl., Dworzec 25 6  
    7 Żelizna, skrz. Łomazy 32 7  
    8 Kwasówka 36 7  
    9 Drelów, ul. Plac Bankowy 41 8  
    10 Zahajki II 46 9  
    11 Międzyrzec Podl.ul.Partyzantów 51 9  
    12 Międzyrzec Podl.ul.Zarówie (PKS) 53 9  
    13 Krzesk 01/02 68 12
    14 Zbuczyn 01/02 80 14  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 93 17 14
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 94 17 14
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 94 17 14
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 126 20 17
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 141 22 18
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 170 27 23
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 174 27  23
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 175 27 23
    23 Warszawa Centrum 05/06 181 27 23
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 182 27 23
      Uniwersum      
2 Parczew 3 Parczew ul.Al. Zwycięstwa-światła 1 2  
  ul.J.Pawła II-Bazylika 4 Milanów II 8 4  
    5 Rudno II 14 15  
    6 Komarówka Podl., Dworzec 24 6  
    7 Żelizna, skrz. Łomazy 31 7  
    8 Kwasówka 35 7  
    9 Drelów, ul. Plac Bankowy 40 8  
    10 Zahajki II 45 9  
    11 Międzyrzec Podl.ul.Partyzantów 50 9  
    12 Międzyrzec Podl.ul.Zarówie (PKS) 52 9  
    13 Krzesk 01/02 67 12  
    14 Zbuczyn 01/02 79 14  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 92 17 14
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 93 17 14
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 93 17 14
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 125 20 17
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 140 22 18
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 169 27 23
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 173 27 23
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 174 27 23
    23 Warszawa Centrum 05/06 180 27 23
    24 Warszawa al. Jerozolimskie Parking 181 27 23
      Uniwersum      
3 Parczew 4 Milanów II 7 4  
  ul.Al. Zwycięstwa-światła 5 Rudno II 13 5  
    6 Komarówka Podl., Dworzec 23 6  
    7 Żelizna, skrz. Łomazy 30 7  
    8 Kwasówka 34 7  
    9 Drelów, ul. Plac Bankowy 39 8  
    10 Zahajki II 44 9  
    11 Międzyrzec Podl.ul.Partyzantów 49 9  
    12 Międzyrzec Podl.ul.Zarówie (PKS) 51 9  
    13 Krzesk 01/02 66 12  
    14 Zbuczyn 01/02 78 14  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 91 17 14
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 92 17 14
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 92 17 14
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 124 20 17
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 139 22 18
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 168 27 23
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 172 27 23
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 173 27 23
    23 Warszawa, Centrum 05/06 179 27 23
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 180 27 23
      Uniwersum      
4 Milanów II 5 Rudno II 6 3  
    6 Komarówka Podl., Dworzec 16 5  
    7 Żelizna, skrz. Łomazy 23 6  
    8 Kwasówka 27 6  
    9 Drelów, ul. Plac Bankowy 32 7  
    10 Zahajki II 37 8  
    11 Międzyrzec Podl.ul.Partyzantów 42 9  
    12 Międzyrzec Podl.ul.Zarówie (PKS) 44 9  
    13 Krzesk 01/02 59 12  
    14 Zbuczyn 01/02 71 14  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 84 17 14
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 83 17 14
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 83 17 14
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 117 20 17
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 132 22 18
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 161 27 23
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 165 27 23
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 166 27 23
    23 Warszawa Centrum 05/06 172 27 23
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 173 27 23
      Uniwersum      
5 Rudno II 6 Komarówka Podl., Dworzec 10 3  
    7 Żelizna, skrz. Łomazy 17 4  
    8 Kwasówka 21 5  
    9 Drelów, ul. Plac Bankowy 26 6  
    10 Zahajki II 31 7  
    11 Międzyrzec Podl.ul.Partyzantów 36 8  
    12 Międzyrzec Podl.ul.Zarówie (PKS) 38 8  
    13 Krzesk 01/02 53 12  
    14 Zbuczyn 01/02 65 14  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 78 17 14
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 79 17 14
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 79 17 14
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 111 20 17
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 126 22 18
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 155 27 23
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 159 27 23
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 160 27 23
    23 Warszawa Centrum 05/06 166 27 23
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 167 27 23
      Uniwersum      
6 Komarówka Podlaska 7 Żelizna, skrz. Łomazy 7 3  
  Dworzec 8 Kwasówka 11 4  
    9 Drelów, ul. Plac Bankowy 16 5  
    10 Zahajki II 21 6  
    11 Międzyrzec Podl.ul.Partyzantów 26 7  
    12 Międzyrzec Podl.ul.Zarówie (PKS) 28 7  
    13 Krzesk 01/02 43 10  
    14 Zbuczyn 01/02 55 12  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 68 15 12
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 69 15 12
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 69 15 12
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 101 18 15
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 116 22 18
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 145 27 23
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 149 27 23
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 150 27 23
    23 Warszawa Centrum 05/06 156 27 23
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 157 27 23
      Uniwersum      
7 Żelizna, skrz. Łomazy 8 Kwasówka 4 3  
    9 Drelów, ul. Plac Bankowy 9 4  
    10 Zahajki II 14 5  
    11 Międzyrzec Podl.ul.Partyzantów 19 6  
    12 Międzyrzec Podl.ul.Zarówie (PKS) 21 6  
    13 Krzesk 01/02 36 10  
    14 Zbuczyn 01/02 48 12  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 61 15 12
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 65 15 12
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 62 15 12
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 93 18 15
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 109 22 18
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 138 26 22
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 142 26 22
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 143 26 22
    23 Warszawa Centrum 05/06 149 26 22
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 150 26 22
      Uniwersum      
8 Kwasówka 9 Drelów, ul. Plac Bankowy 5 3  
    10 Zahajki II 10 4  
    11 Międzyrzec Podl.ul.Partyzantów 15 5  
    12 Międzyrzec Podl.ul.Zarówie (PKS) 17 5  
    13 Krzesk 01/02 32 9  
    14 Zbuczyn 01/02 44 11  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 57 14 10
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 58 14 10
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 58 14 10
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 90 17 13
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 105 20 17
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 134 26 22
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 138 26 22
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 139 26 22
    23 Warszawa Centrum 05/06 145 26 22
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 146 26 22
      Uniwersum      
9 Drelów 10 Zahajki II 5 3  
  ul. Plac Bankowy 11 Międzyrzec Podl.ul.Partyzantów 10 4  
    12 Międzyrzec Podl.ul.Zarówie (PKS) 12 4  
    13 Krzesk 01/02 27 8  
    14 Zbuczyn 01/02 39 10  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 52 12 8
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 53 12 8
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 53 12 8
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 85 17 14
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 100 20 16
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 129 25 20
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 133 25 20
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 134 25 20
    23 Warszawa Centrum 05/06 140 25 20
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 141 25 20
      Uniwersum      
10 Zahajki II 11 Międzyrzec Podl.ul.Partyzantów 5 3  
    12 Międzyrzec Podl.ul.Zarówie (PKS) 7 3  
    13 Krzesk 01/02 22 7  
    14 Zbuczyn 01/02 34 9  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 47 12 8
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 48 12 8
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 48 12 8
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 80 16 12
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 95 20 16
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 124 25 20
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 128 25 20
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 129 25 20
    23 Warszawa Centrum 05/06 135 25 20
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 136 25 20
      Uniwersum      
11 Międzyrzec Podlaski 12 Międzyrzec Podl.ul.Zarówie (PKS) 2 2  
  ul.Partyzantów 13 Krzesk 01/02 17 4  
    14 Zbuczyn 01/02 29 6  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 42 8 7
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 43 8 7
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 43 8 7
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 75 15 12
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 90 18 15
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 119 20 17
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 123 20 17
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 124 20 17
    23 Warszawa Centrum 05/06 130 20 17
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 131 20 17
      Uniwersum      
12 Międzyrzec Podlaski 13 Krzesk 01/02 15 4  
  ul.Zarówie (PKS) 14 Zbuczyn 01/02 27 6  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 40 8 6
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 41 8 6
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 41 8 6
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 73 15 11
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 88 18 15
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 117 20 17
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 121 20 17
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 122 20 17
    23 Warszawa Centrum 05/06 128 20 17
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 129 20 17
      Uniwersum      
13 Krzesk 01/02 14 Zbuczyn 01/02 12 3  
    15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 25 5  
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 26 5  
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 26 5  
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 58 12  
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 73 17  
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 102 20 17
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 106 20 17
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 107 20 17
    23 Warszawa Centrum 05/06 113 20 17
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 114 20 17
      Uniwersum      
14 Zbuczyn 01/02 15 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 02 13 3  
    16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 14 3  
    17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 14 3  
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 46 10  
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 61 15  
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 90 18 15
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 94 18 15
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 95 18 15
    23 Warszawa Centrum 05/06 101 18 15
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 102 18 15
      Uniwersum      
15 Siedlce 16 Siedlce, Galeria Siedlce 06 1 2  
  ul. K. Pułaskiego 02 17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 1 2  
    18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 33 8  
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 48 10  
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 77 13 10
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 81 13 10
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 82 13 10
    23 Warszawa Centrum 05/06 88 13 10
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 89 13 10
      Uniwersum      
16 Siedlce 17 Siedlce Armii Krajowej J.Piłsudskiego 02 32    
  Galeria Siedlce 06 18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 47 8  
    19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 76 10  
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 80 13 10
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 81 13 10
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 87 13 10
    23 Warszawa Centrum 05/06 88 13 10
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking  89 13 10
      Uniwersum      
17 Siedlce Armii 18 Kałuszyn Dworzec ul.Barlickiego 01 32 8  
  Krajowej J.Piłsudskiego 02 19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 47 10  
    20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 76 13 10
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 80 13 10
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 81 13 10
    23 Warszawa Centrum 05/06 87 13 10
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 88 13 10
      Uniwersum      
18 Kałuszyn 19 Mińsk Maz.Warszawska PKS 01/02 15 5  
  Dworzec ul.Barlickiego 01 20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 44 8  
    21 Warszawa Pl.Szembeka 02 48 8  
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 49 8  
    23 Warszawa Centrum 05/06 55 8  
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 56 8  
      Uniwersum      
19 Mińsk Mazowiecki 20 Warszawa, ul. Trawiasta 01/02 29 7  
  Warszawska PKS 01/02 21 Warszawa Pl.Szembeka 02 33 7  
    22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 34 7  
    23 Warszawa Centrum 05/06 40 7  
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 41 7  
      Uniwersum      
20 Warszawa 21 Warszawa Pl.Szembeka 02 4 3  
  ul. Trawiasta 01/02 22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 5 3  
    23 Warszawa Centrum 05/06 11 3  
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 12 4  
      Uniwersum      
21 Warszawa 22 Warszawa, Wiatraczna 01/02 1 3  
  Pl.Szembeka 02 23 Warszawa Centrum 05/06 7 3  
    24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 8 4  
      Uniwersum      
22 Warszawa, 23 Warszawa Centrum 05/06 6 3  
  Wiatraczna 01/02 24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 7 3  
      Uniwersum      
23 Warszawa Centrum 05/06 24 Warszawa Al.. Jerozolimskie Parking 1 2  
      Uniwersum